Program

DreamTrack håller på i fyra dagar – torsdag till söndag. På denna sida hittar du det allmänna programmet samt specifika hålltider för de olika banorna.

De olika banorna kan sedan ha ytterligare aktiviteter, se längre ner. Följ även med på diskussionerna på ModulSyds forum.

Tekniska krav på rullande material och moduler för de olika banorna hittar du här.

Vi uppskattar om ni använder inneskor för att skydda golven, speciellt i hallarna för N-RE och americaN.

Gemensamt program

Torsdag

14:00 Vi får tillgång till Teleborgshallen.
18:00 Alla moduler skall vara på plats.
24:00 Lokalen stänger för natten.

FREDAG

08:00 Lokalen öppnar.
12:00 Lunch
18:00 Middag
24:00 Lokalen stänger för natten.

Lördag

08:00 Lokalen öppnar.
10:00 Körning med publik startar.
12:00 Lunch vid banorna (korv med bröd), ingen avbrott i trafiken.
14:00 Insläpp för publik stängs.
15:00 Publiken skall ha lämnat lokalen.
16:00 Årsmöte ModulSyd (endast medlemmar)
18:30 Galamiddag
24:00 Lokalen stänger för natten.

Söndag

08:00 Lokalen öppnar.
13:00 Lunch
14:00 Rivning av banorna.
18:00 Lokalen stänger.

Program AmericaN

09:00 Samling fredag, lördag och söndag för genomgång.

Är du med för första gången, så är detta en lämplig tid att komma. Nya och oerfarna deltagare kommer att köra tillsammans med en mer erfaren trafikspelare. All utrustning du behöver finns att låna.

Vi kör trafikspel med amerikansk förebild alla dagar, även under publikvisningen. För trafikstyrningen kör vi antingen med callboard och utan dispatcher eller med dispatcher och track warrant control. Hur trafikstyrningen sker beror på banans storlek.

Hur länge på kvällarna vi kör trafikspel beror på deltagarnas intresse och uthållighet.

Program N-RE

08:30 Samling fredag, lördag och söndag för genomgång. Är du med för första gången, så är detta en lämplig tid att komma.

Program H0-2R och H0-3R

08:30: Samling fredag, lördag och söndag. Är du med för första gången, är detta en lämplig tid att vara på plats, så du kan få möjlighet att gå med någon mer erfaren.

Vi kör i huvudsak trafikspel. Tidsepoken har sin tonvikt på fordon på svenska spår 1970 – 1990, dvs. en ganska bred period. I övrig hänvisas till Modul Syds forum.

Torsdag

14:00 Uppsättning av moduler sker löpande på ungefär den plats där de skall stå.
18:00 Alla moduler skall ha anlänt till lokalen.
22:00 Banan förväntas vara i drift.

Fredag

08:00 Förberedelser inför trafikspel.
09:30 Trafikspel 1 med avbrott för lunch.
13:30 Trafikspel 2.
16:30 Trafikspel 3 med avbrott för middag.
Efter trafikspel 3 fri körning, dock senast 21:00.

Lördag

08:00 Förberedelser inför trafikspel och publik körning.
09:00 Trafikspel 4, ca 2 timmar.
10:00 Publik närvarande fram till 15:00.
11:00 ca. Efter trafikspel 4 körning med bemannade stationer och valfria tåg.
15:00 Stängt för publik. Fri körning resten av dagen, om möjligt med bemannade stationer.

Söndag

08:00 Förberedelser inför trafikspel.
09:30 Trafikspel 5.