Program

DreamTrack håller på i fyra dagar – torsdag till söndag. Här är de gemensamma programpunkterna.

De olika banorna kan sedan ha ytterligare aktiviteter, se längre ner. Följ även med på diskussionerna på ModulSyds forum.

Tekniska krav på rullande material och moduler för de olika banorna hittar du här.

Vi uppskattar om ni använder inneskor för att skydda golven, speciellt i hallarna för N-RE och americaN.

Gemensamt program

Torsdag

14:00 Vi får tillgång till Teleborgshallen.
18:00 Alla moduler skall vara på plats.
24:00 Lokalen stänger för natten.

FREDAG

08:00 Lokalen öppnar.
12:00 Lunch
18:00 Middag
24:00 Lokalen stänger för natten.

Lördag

08:00 Lokalen öppnar.
10:00 Körning med publik startar.
12:00 Lunch vid banorna (korv med bröd), ingen avbrott i trafiken.
15:00 Insläpp för publik stängs.
16:00 Publiken skall ha lämnat lokalen.
17:00 Årsmöte ModulSyd (endast medlemmar)
18:30 Galamiddag
24:00 Lokalen stänger för natten.

Söndag

08:00 Lokalen öppnar.
13:00 Lunch
14:00 Rivning av banorna.
18:00 Lokalen stänger.

Program AmericaN

09:00 Samling fredag, lördag och söndag för genomgång.

Är du med för första gången, så är detta en lämplig tid att komma. Nya och oerfarna deltagare kommer att köra tillsammans med en mer erfaren trafikspelare. All utrustning du behöver finns att låna.

Vi kör trafikspel med amerikansk förebild alla dagar, även under publikvisningen. För trafikstyrningen kör vi antingen med callboard och utan dispatcher eller med dispatcher och track warrant control. Hur trafikstyrningen sker beror på banans storlek.

Hur länge på kvällarna vi kör trafikspel beror på deltagarnas intresse och uthållighet.

Program N-RE

08:30 Samling fredag, lördag och söndag för genomgång. Är du med för första gången, så är detta en lämplig tid att komma.

Program H0-2R och H0-3R

Trafikspel kör vi fredag och söndag. Tidsepoken har sin tonvikt på 1970 – 1990, dvs. en ganska bred period. Eventuellt kan de olika trafikspelen komma att ta mer specifika tidsperioder 1960 – 2010. Får vi utländska deltagare kan söndagens trafikspel få ett internationellt tema.

Ett trafikspel tar ca 2½ timme och temat är lite bredare så att både privata operatörer och SJ platsar. När trafikspelet är klart kommer vi att lägga ut behovet av fordon på Modul Syds forum där vi ber deltagarna att tala om vad man kan bidra med. Utöver detta är det önskvärt att varje deltagare tar med några godsvagnar av allmän typ, inklusive vagnskort till dessa. Vagnarna kommer att användas för frakter under trafikspelen.

Under lördagen har vi fri körning med bemannade stationer (tågklarerare och eventuella växlare) och då kör man med helt valfria tåg. Tågens längd får inte överstiga mötesspårens längd på stationerna. Enstaka längre tåg kan komma att tillåtas av trafikchefen.

Torsdag

14:00 Uppsättning av moduler sker löpande på ungefär den plats där de skall stå.
18:00 Alla moduler skall ha anlänt till lokalen.
22:00 Banan förväntas vara i drift.

Fredag

08:00 Förberedelser inför trafikspel.
09:30 Trafikspel 1 med avbrott för lunch.
13:30 Trafikspel 2.
16:30 Trafikspel 3 med avbrott för middag.
20:30 Trafikspel 4 om intresse finns, alternativt fri körning med bemannade stationer och godsfrakter med vagnskort för de som vill.

Lördag

08:00 Fri körning, om möjligt med bemannade stationer.
10:00 Publik körning med bemannade stationer och godsfrakter med vagnskort för de som vill. Antal samtidiga tåg på banan kommer eventuellt att begränsas.
16:00 Fri körning resten av dagen, om möjligt med bemannade stationer, och godsfrakter med vagnskort för de som vill.

Söndag

08:00 Förberedelser inför trafikspel.
09:30 Trafikspel 5.