Om DreamTrack

142728395284167500_resized

DreamTrack är ett årligen återkommande evenemang arrangerat av föreningen ModulSyd.

Historik

DreamTrack startade 2010 på initiativ av Anders Östlund. Fram till 2013 arrangerades träffen av honom i samarbete med Habo Hobby. Från 2014 arrangerar Modul Syd träffarna.

Programförklaring

DreamTrack är en träff med målet att intressera och tillfredsställa modulrallare oavsett inriktning. Det finns tre mål för DreamTrack:

  • Vi ska träffas, köra tåg och ha roligt
  • Alla skall erbjudas möjlighet att vara med
  • Vi skall visa upp det vi gör för andra

Att vi träffas, kör tåg och har roligt gäller för alla modulträffar, inga konstigheter här.

Att alla ska kunna vara med innebär att vi strävar efter att ha så mycket plats att alla som vill bygga en modulbana ska kunna erbjudas en möjlighet att vara med. Det innebär inte att vi faktiskt kommer ha alla sorters modultåg på träffen, vår målsättning är dock att alla som vill ska kunna erbjudas en plats, även om det i extremfallet kan innebära att vi får tulla lite på någon annans yta.

Visa upp vår hobby är viktigt för att sprida den och hitta fler utövare, men också för att visa att modelltåg är en både modern och trevlig hobby.

Banorna

På DreamTrack bygger vi upp flera olika banor med olika skala och tema: Dessa är de vanligaste:

H0 är skala 1:87 och banan består mest av moduler gjorda med miljöer efter svenska förebilder. Oftast är tågen efter svenska förebilder från olika tidsepoker, men i bland dyker tåg från andra delar av världen upp. Vi kör både 2-räls och 3-räls.

H0e är smalspår skala 1:87, i övrigt som H0.

N-RE är skala 1:160 och banan består mest av moduler gjorda med miljöer efter svenska förebilder. Oftast är tågen efter svenska eller europeiska förebilder från olika tidsepoker.

AmericaN är skala 1:160 och banan och rullande material är efter nordamerikanska förebilder. Här är det diesellok och långa godståg.

Även andra skalor och typer av banor är välkomna på DreamTrack i mån av intresse och plats. Kontakta styrelsen.

Mer om moduler och olika skalor och standarder hittar du här.

Trafikspel

Ett trafikspel innebär att tågen körs efter tidtabell med var sin lokförare. Stationerna bemannas med tågklarerare, eller så finns en trafikledare, som håller ordning så att tågen inte kolliderar. Gods fraktas mellan stationerna.

För att få realistiska tidtabeller använder man en snabbare klocka, upp till sex gånger snabbare än i verkligheten. På så vis kan ett större del av trafikdygn köras i form av ett trafikspel som varar några timmar.

Under DreamTrack körs flera trafikspel. På så sätt hinner deltagarna pröva på att köra både person- och godståg eller att vara tågklarerare på en mindre eller större station.

Fri körning

Det finns även tid avsatt för fri körning, vilket innebär att deltagarna får tillfälle att köra med valfria tåg utan tidtabell, men vi försöker ha stationerna bemannade med tågklarerare för att trafiken skall flyta bra. Ett bra tillfälle att få tillfälle att köra dina egna tåg på en riktigt stor bana.

Öppet hus (ej DreamTrack 2019)

På lördagen är det i regel öppet hus i några timmar då allmänheten är välkommen att besöka oss och beskåda både tågen och de fina landskapen som finns längs banorna samt besöka marknaden med olika leverantörer.

Det är fritt upp till respektive anläggning att avgöra hur man vill trafikera sin bana under den publika delen. Räkna med att det kommer en hel del besökare som ofta har frågor eller vill prata lite. Det finns också gott om barn som måste hållas lite koll på vad de hittar på. Vi har speciella ”titta punkter” där det är meningen att yngre åskådare ska kunna se anläggningen, de placeras efter samråd med respektive banansvarig.

Under den publika delen försöker vi ha personer på plats som hjälper till att hålla lite koll på besökarna, det hänger lite på hur mycket som finns att göra för de funktionärer som vi har.